Voor wie

Over de noodzaak van therapie

Ik behandel mensen individueel vanaf 18 jaar met uiteenlopende klachten en met een vermoeden van een DSM V stoornis, zoals: angst -en paniekklachten, depressieve klachten, problemen met het aangaan en behouden van relaties, identiteitsproblematiek – wie ben ik en wat wil ik - intimiteit en seksualiteit. 
Het moeite hebben met grenzen aangeven en conflicten aangaan, komt veelvuldig voor. Vaak spelen er onverwerkte gebeurtenissen in het verleden, zoals bijvoorbeeld rouwverwerking of moeite met losmaking van ouders en het handhaven van autonomie.

Tevens behandel ik trauma gerelateerde problematiek bij hen die slachtoffer zijn of zijn geweest van seksueel grensoverschrijdend gedrag, seksueel misbruik of van geweld en dreiging van geweld en vernedering.
Verder kunnen er onderliggende patronen bestaan die moeilijk te doorbreken zijn.

Burn-out behandeling, relatietherapie of coaching waarbij alleen steun nodig is in het hier en nu, vallen niet binnen de mogelijkheden van deze praktijk.

Ook voor zorgprofessionals

In Nederland is er weinig aandacht voor zorgprofessionals die klachten krijgen. Het werken met mensen geeft veel voldoening, maar het kan ook het nodige van iemand vragen. Daarnaast neemt de druk toe, er is immers een chronisch tekort aan hulpverleners. Mensen worden onder druk gezet om meer te werken en om meer cliënten met meer complexe problematiek te behandelen. Daarnaast is er minder respect voor en meer agressie naar hulpverleners. Door dit alles kunnen trauma’s opgelopen worden tijdens het werk. Het werken met collegae is niet altijd gemakkelijk. Het is belangrijk om als er klachten zijn om hulp te vragen. Denk in dit verband bijvoorbeeld aan piekeren, slecht slapen, stemmingsklachten, angst -en paniek aanvallen en problemen met aandacht-en concentratie. Mocht er een vermoeden zijn van een DSM V stoornis, neem dan contact op. Voor vermoedens van een burn-out moeten er andere oplossingen gezocht worden.

Ook zijn er mogelijkheden voor supervisie en leertherapie.

Aanmelding en intake

Als de klachten korter dan drie maanden bestaan kan het handiger zijn om eerst naar een eerstelijnspsycholoog te gaan. Dit is in verband met de wachttijden die bij mij langer zullen zijn. Als de klachten langer bestaan, als er op meerdere gebieden klachten zijn, of als de problematiek complex is en u schat in dat het niet met een paar gesprekken verholpen is, dan kunt u zich beter direct bij mij aanmelden. In geval van twijfel mag u zich natuurlijk gewoon aanmelden.

Telefonische aanmelding wordt altijd gedaan door mijzelf. Dit geldt ook voor de diagnostiek. Naar gelang van de ernst van de psychische klachten geschiedt de intake door A.A. van Koningsbrugge. Communicatie naar de patiënt geschiedt altijd door A.A. van Koningsbrugge.

Ik streef ernaar om binnen twee weken een intake te doen, dat lukt niet altijd. Mochten de klachten toenemen voor de intake dan is het goed om contact op te nemen met de huisarts. Staat u bij mij op de wachtlijst voor behandeling, na de intake dan kunt u contact met mij opnemen als de klachten toenemen.

Huisartsen kunnen hun patienten doorverwijzen met een verwijsbrief. Deze kunt u downloaden in word- of pdf-formaat.

Wachttijden

Voor onze praktijk gelden de volgende wachttijden:

 Basis GGZ (BGGZ)
Alle diagnosegroepen
Specialistische GGZ (SGGZ)
Alle diagnosegroepen
Aanmeldingswachttijd:0 weken0 weken
Behandelwachttijd:20 weken20 weken

Verzekerden van CZ, Ohra en Delta Loyd kunnen slechts met schriftelijke toestemming van hun verzekeringsmaatschappij worden behandeld.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Laatste update van website: 17-06-2024