Voor wie

Over de noodzaak van therapie

Ik behandel mensen vanaf 18 jaar met uiteenlopende klachten. Voorbeelden van klachten die ik behandel zijn: Angst- en depressieklachten, relatieproblemen, problemen met identiteit (‘wie ben ik?’), intimiteit en seksualiteit. Problemen met grenzen aangeven, assertiviteit en vragen over ‘wie ben ik’ en ‘wat wil ik’ komen veelvuldig voor. Tevens behandel ik traumagerelateerde problematiek zoals seksueel misbruik, problemen met verwerking van gebeurtenissen in het verleden, rouwverwerking en problemen met losmaking en autonomie.

Daarnaast behandel ik ook mensen met onderliggende persoonlijkheidsproblematiek. Soms zijn er geen uitgesproken ziektebeelden, maar heb je meer last van de manier waarop je de dingen aanpakt en kun je dat zelf niet veranderen. Ook hiervoor kunt u bij mij terecht.

Aanmelding en intake

Als de klachten korter dan drie maanden bestaan kan het handiger zijn om eerst naar een eerstelijnspsycholoog te gaan. Dit is in verband met de wachttijden die bij mij langer zullen zijn. Als de klachten langer bestaan, als er op meerdere gebieden klachten zijn, of als de problematiek complex is en u schat in dat het niet met een paar gesprekken verholpen is, dan kunt u zich beter direct bij mij aanmelden. In geval van twijfel mag u zich natuurlijk gewoon aanmelden.

Telefonische aanmelding wordt altijd gedaan door A.A. van Koningsbrugge zelf. Dit geldt ook voor de diagnostiek. Naar gelang van de ernst van de psychische klachten geschiedt de intake door A.A. van Koningsbrugge of basispsycholoog. Communicatie naar de patiënt geschiedt altijd door A.A. van Koningsbrugge.

Als u zich aanmeldt kunt u het aanmeldingsforumulier invullen en meenemen naar het eerste consult of opsturen naar de praktijk. U kunt het formulier downloaden in word- of pdf-bestand.

Huisartsen kunnen hun patienten doorverwijzen met een verwijsbrief. Deze kunt u downloaden in word- of pdf-formaat.

Wachttijden

Voor onze praktijk gelden de volgende wachttijden:

 Basis GGZ (BGGZ)
Alle diagnosegroepen
Specialistische GGZ (SGGZ)
Alle diagnosegroepen
Aanmeldingswachttijd:0 weken0 weken
Behandelwachttijd:16 weken16 weken

Verzekerden van CZ, Ohra en Delta Loyd kunnen slechts met schriftelijke toestemming van hun verzekeringsmaatschappij worden behandeld.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Laatste update van website: 17-04-2022