Consulten

Contracten zijn er met de meeste ziektekosten verzekeraars. De eigen bijdrage via het eigen risico is maximaal 385 euro per jaar. Hierover zal uw ziektekostenverzekeraar contact met u opnemen. Voordat u de behandeling start is het raadzaam om uw verzekeringspolis te controleren. Zo weet u of u eventuele vergoedingen kunt krijgen.

Gecontracteerde verzekeraars

Tarieven en no show

De tarieven variëren van 80-94% van het geldende NZA tarief. Dit wisselt per verzekeraar en betreft zowel de SGGZ als de BGGZ. Particuliere tarieven voor zelfbetalers, zonder verzekeringsvergoeding, bedragen 120 euro per uur. Hetzelfde geldt voor OZP-cliënten. Afspraken kunnen 24 uur van te voren worden afgezegd. In geval van geen afmelding is er sprake van een no show. Voor een éérste no show geldt een tarief van €30, bij een tweede keer een tarief van €60. Bij een derde keer geldt een tarief van €90 en er volgt een gesprek over de voortzetting van gesprekken.