Over mij

Afbeelding
Foto van Annette

Ik ben Annette van Koningsbrugge. Ik ben klinisch psycholoog en psychotherapeut, in 1988 afgestudeerd als psycholoog aan de RUG. Ik heb stage gelopen bij de toenmalige Rutgersstichting en verschillende behandelingen gedaan op het gebied van sexueel dysfunctioneren. Daarna heb ik gewerkt bij de RIAGG, afdeling sociale psychiatrie. Daar heb ik naast kortdurende behandelingen ook groepstherapie en assertiviteitstrainingen gegeven. Ook behandelde ik ziektefobiegroepen.

In 1991 ben ik begonnen met de opleiding tot psychotherapeut bij de RINO. Dit is een vierjarige opleiding met als specialisatie psychoanalytische psychotherapie en als bijvak psychodynamische groepstherapie. Daarnaast gaf ik psychotherapie onder supervisie bij een vrijgevestigde psychiater. Voor het afronden van de opleiding tot psychotherapeut behaalde ik mijn registratie als eerstelijnspsycholoog en was ik in die hoedanigheid werkzaam van 1995 tot 1998. Ook beschik ik over ervaring met EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing). Veel voorkomende klachten kunnen met EMDR behandeld worden. Sinds 2017 ben ik bovendien EMDR Europe Practitioner VEN. Voor EMDR Europe Practitioners VEN geldt, dat zij naast een basisopleiding en een supervisietraject nog een extra supervisietraject waarin ze aangetoond hebben zelfstandig in staat te zijn EMDR behandelingen bij complexe psychische problematiek uit te voeren gevolgd waarin waarin ze aangetoond hebben zelfstandig in staat te zijn EMDR behandelingen bij complexe psychische problematiek uit te voeren. Ook heb ik cursussen gedaan omtrent Schematherapie, Imaginair exposure en EImaginair rescripting.

Vanaf 1999 heb ik mijn eigen praktijk als psychotherapeut in Emmen. Sinds 2011 ben ik ook klinisch psycholoog. Ik werk al jaren met veel plezier in Emmen, met een grote diversiteit aan cliënten. Ik heb goed contact met verwijzers; voornamelijk huisartsen, eerstelijnspsychologen en SPV’ers. Daarnaast zit ik in een intervisiegroep voor regelmatig inhoudelijk overleg met collega’s. 

Zorgvisie

Tegenwoordig zijn er te weinig hulpverleners en zijn er lange wachttijden. Ik probeer daarom zo snel mogelijk een intake te doen om te zien of iemand op de juiste wachtlijst staat en goed kan profiteren van mijn hulpaanbod. Dit om te voorkomen dat iemand lang moet wachten en niet door mij geholpen kan worden.

Mensen ontwikkelen klachten omdat er in het verleden gebeurtenissen zijn geweest die nare gevoelens veroorzaakt hebben. Als deze gevoelens om wat voor reden dan ook er niet mogen zijn dan worden ze weggestopt. De gevoelens gaan niet weg, maar blijven om aandacht vragen, net zo lang tot de gebeurtenissen verwerkt zijn. Dit kan ook gaan om zaken die niet gebeurd zijn, zoals het uitblijven van steun en erkenning door de omgeving bij nare ervaringen.

Er zijn verschillende manieren om ervaringen te verwerken: inzichtgevende gesprekstherapie, waarbij elementen uit schematherapie aangeboden kunnen worden, EMDR, Imaginaire Exposure, Imaginaire Rescripting, soms zijn gewoon wat gesprekken voldoende.