Over

Annette van KoningsbruggeIk ben Annette van Koningsbrugge. Ik ben klinisch psycholoog en psychotherapeut, in 1988 afgestudeerd als psycholoog aan de RUG. Ik heb stage gelopen bij de toenmalige Rutgersstichting en verschillende behandelingen gedaan op het gebied van sexueel dysfunctioneren. Daarna heb ik gewerkt bij de RIAGG, afdeling sociale psychiatrie. Daar heb ik naast kortdurende behandelingen ook groepstherapie en assertiviteitstrainingen gegeven. Ook behandelde ik ziektefobiegroepen.

In 1991 ben ik begonnen met de opleiding tot psychotherapeut bij de RINO.
Dit is een vierjarige opleiding met als specialisatie psychoanalytische psychotherapie en als bijvak psychodynamische groepstherapie. Daarnaast gaf ik psychotherapie onder supervisie bij een vrijgevestigde psychiater. Voor het afronden van de opleiding tot psychotherapeut behaalde ik mijn registratie als eerstelijnspsycholoog en was ik in die hoedanigheid werkzaam van 1995 tot 1998. Ook beschik ik over ervaring met EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing). Veel voorkomende klachten kunnen met EMDR behandeld worden.

Vanaf 1999 heb ik mijn eigen praktijk als psychotherapeut in Emmen. Sinds 2011 ben ik ook klinisch psycholoog. Ik werk al jaren met veel plezier in Emmen, met een grote diversiteit aan cliënten. Ik heb goed contact met verwijzers; voornamelijk huisartsen, eerstelijnspsychologen en SPV’ers. Daarnaast zit ik in een intervisiegroep voor regelmatig inhoudelijk overleg met collega’s. De praktijk is uitgebreid met Lieneke van Lagen, SPV’er, diagnostisch en administratief medewerker Marcel Stoeten en hoofd administratieve en financiële zaken Hans van Koningsbrugge. Voor behandelingen in de Basis GGZ (BGGZ) kunt u terecht bij medewerker BGGZ Hanna Meijer